Zoo2 Open With Polish openwith.dtd

openwith-name Open With
Open With
This should match openWithDropDownTooltip in openwith.properties.
openwith-dropdown.tooltip Open with…
Otwórz za pomocą…
This is a placeholder for where the menu items will appear. Most users will never see it.
openwith-placeholder.label Open With items
Wpisy Open With
This is a placeholder for where the menu items will appear. Most users will never see it.
openwith-linkplaceholder.label Open With link items
Linki wpisów Open With
openwith-submenu.label Open with
Otwórz za pomocą
openwith-linksubmenu.label Open Link with
Otwórz link za pomocą
These strings appear on the left-hand side of about:openwith.
openwith-options.title Open With Options
Opcje Open With
openwith-display-choose.label Choose how to display Open With items:
Wybierz sposób wyświetlania wpisów dodatku Open With:
openwith-display-pane.viewmenu.label View menu
Menu widok
openwith-display-pane.contextmenu.label Main context menu
Główne menu kontekstowe
openwith-display-pane.contextmenulink.label Main context menu (links)
Główne menu kontekstowe (linki)
openwith-display-pane.placescontext.label Bookmarks context menu
Menu kontekstowe zakładek
openwith-display-pane.tabmenu.label Tab context menu
Menu kontekstowe karty
openwith-display-pane.tabbar.label Tab bar
Pasek kart
openwith-display-pane.toolbar.label Tool bar
Pasek narzędzi
openwith-display-pane.toolbox.label Developer Tools
Narzędzia programisty
openwith-display-none.label Don't display
Nie wyświetlaj
openwith-display-menuitems.label Display as menu items
Wyświetlaj jako elementy menu
openwith-display-submenu.label Display as a sub-menu
Wyświetlaj jako podmenu
openwith-display-buttons.label Display as buttons
Wyświetlaj jako przyciski
openwith-display-dropdown.label Display as a drop-down menu
Wyświetlaj jako menu rozwijane
openwith-display-toolbarhelp To add Open With to your toolbar or panel menu, open the panel menu and click 'Customize'.
Otwórz panel menu i kliknij "Dostosuj", aby dodać Open With do paska narzędzi lub do panelu menu
openwith-logging.label Logging
Logowanie
openwith-logging.checkbox.label Enable log output to Browser Console
Włącz logowanie do Konsoli przeglądarki
openwith-datacollection.title Data collection
Gromadzenie danych
openwith-datacollection.optin Help improve Open With by submitting anonymous usage data
Pomóż ulepszyć Open With, wysyłając anonimowe dane użytkowania
openwith-datacollection.privacypolicy Privacy Policy
Polityka prywatności
openwith-donationsrequest Open With is funded by user donations.
Open With istnieje dzięki wsparciu użytkowników.
openwith-donate Donate
Wesprzyj
openwith-github Open With on GitHub
Open With na GitHubie
These strings appear on the right-hand side of about:openwith.
openwith-browserlist.label Choose which items to display:
Wybierz elementy do wyświetlenia:
openwith-browserlist-auto.tooltip Detected automatically
Automatycznie wykryte
openwith-browserlist-show.label Show
Pokaż
openwith-browserlist-hide.label Hide
Ukryj
openwith-browserlist-edit.label Edit
Edytuj
openwith-browserlist-editname.label Name…
Nazwa…
openwith-browserlist-editcommand.label Command…
Komenda…
openwith-browserlist-editparams.label Arguments…
Parametry…
openwith-browserlist-editaccesskey.label Menu Access Key…
Klawisz dostępu do menu…
openwith-browserlist-editshortcut.label Keyboard Shortcut…
Skróty klawiszowe…
"Duplicate" is a verb here.
openwith-browserlist-duplicate.label Duplicate
Sklonuj
openwith-browserlist-remove.label Remove
Usuń
This appears in the about:openwith context menu. "Copy" is a verb.
openwith-context-copykeyname.label Copy identifier
Skopiuj identyfikator
openwith-browserlist-add.label Add…
Dodaj…
openwith-browserlist-restoreorder.label Default Order
Domyślne sortowanie
These strings appear in the keyboard shortcut dialog. In about:openwith, choose a browser, then Edit, Keyboard Shortcut.
openwith-ctrlkey Control
Control
openwith-cmdkey Command
Command
openwith-shiftkey Shift
Shift
openwith-altkey Alt
Alt
openwith-nomodifier Select at least one modifier.
Musisz wybrać przynajmniej jeden klawisz modyfikatora.
openwith-comboinuse This key combination appears to be in use.
Ten skrót klawiszowy jest już w użyciu.
openwith-removecombo Remove Shortcut
Usuń skrót

† String that has been changed.