Zoo2 Open With Czech openwith.properties

openWithLabel Open with %S
Otevřít v %S
openLinkWithLabel Open Link with %S
Otevřít odkaz v %S
This should match openwith-dropdown.tooltip in openwith.dtd.
openWithDropDownTooltip Open with…
Open with…
This is a placeholder for where the menu items will appear. Most users will never see it.
openWithPlaceholderLabel Open With items
Položky Open With
noBrowsersSetUp Open With has no browsers configured.
V Open With není nakonfigurovaný žádný prohlížeč.
browserDetectionChanged Browser detection has changed. Please check your list of applications.
Rozpoznávání prohlížeče bylo změněno. Zkontrolujte, prosím, váš seznam aplikací.
buttonLabel Open With options…
Možnosti Opent With
buttonAccessKey O
O
installed Open With has been installed. Now configure it.
Open With je nainstalováno. Teď ho můžete nastavit.
versionChanged Open With was just updated to version %S. Open With is free, but your donation is appreciated!
Open With bylo aktualizováno na verzi %S. Open With je zdarma, ale vaše dary nás potěší.
changeLogLabel What Changed?
Co se změnilo?
changeLogAccessKey C
C
donateButtonLabel Donate
Přispět
donateButtonAccessKey D
D
namePromptText Enter a new name:
Vložte nový název:
paramsPromptText Enter the command-line arguments for %S:
Zadejte argumenty příkazového řádku pro %S:
accessKeyPromptText Select a menu access key:
Vyberte přístupový klíč menu:
keyinfoPromptText Select a keyboard shortcut for %S:
Vyberte klávesovou zkratku pro %S:
%S is the name of the entry being cloned.
duplicatedBrowserNewName %S copy
%S - kopie
These are the names for keys, used for showing keyboard shortcuts.
ctrlkey Ctrl
Ctrl
cmdkey Cmd
Cmd
shiftkey Shift
Shift
altkey Alt
Alt

† String that has been changed.