Zoo2 Open With Czech openwith.dtd

openwith-name Open With
Open With
This should match openWithDropDownTooltip in openwith.properties.
openwith-dropdown.tooltip Open with…
Open with…
This is a placeholder for where the menu items will appear. Most users will never see it.
openwith-placeholder.label Open With items
Položky Open With
This is a placeholder for where the menu items will appear. Most users will never see it.
openwith-linkplaceholder.label Open With link items
Odkazy Open With
openwith-submenu.label Open with
Otevřít v
openwith-linksubmenu.label Open Link with
Otevřít odkaz v
These strings appear on the left-hand side of about:openwith.
openwith-options.title Open With Options
Možnosti Open With
openwith-display-choose.label Choose how to display Open With items:
Vyberte jak chcete zobrazovat položky Open With:
openwith-display-pane.viewmenu.label View menu
Zobrazit menu
openwith-display-pane.contextmenu.label Main context menu
Hlavní kontextové menu
openwith-display-pane.contextmenulink.label Main context menu (links)
Hlavní kontextové menu (odkazy)
openwith-display-pane.placescontext.label Bookmarks context menu
Kontextové menu záložek
openwith-display-pane.tabmenu.label Tab context menu
Panel kontextového menu
openwith-display-pane.tabbar.label Tab bar
Panel nástrojů
openwith-display-pane.toolbar.label Tool bar
Lišta nástrojů
openwith-display-pane.toolbox.label Developer Tools
Vývojářské nástroje
openwith-display-none.label Don't display
Nezobrazovat
openwith-display-menuitems.label Display as menu items
Zobrazit jako položky v menu
openwith-display-submenu.label Display as a sub-menu
Zobrazit jako "podmenu"
openwith-display-buttons.label Display as buttons
Zobrazit jako tlačítka
openwith-display-dropdown.label Display as a drop-down menu
Zobrazit jako rozbalovací menu
openwith-display-toolbarhelp To add Open With to your toolbar or panel menu, open the panel menu and click 'Customize'.
Pro přidání Open With do vaší lišty nástrojů nebo do panelového menu, otevřete panelové menu a klikněte na 'Přizpůsobit'.
openwith-logging.label Logging
Logování
openwith-logging.checkbox.label Enable log output to Browser Console
Povolit výstupní log do konzole prohlížeče
openwith-datacollection.title Data collection
Sběr dat
openwith-datacollection.optin Help improve Open With by submitting anonymous usage data
Pomozte nám vylepšit Open With odesláním anonymních data o používání
openwith-datacollection.privacypolicy Privacy Policy
Zásady ochrany soukromí
openwith-donationsrequest Open With is funded by user donations.
Open With je financováno z uživatelských darů.
openwith-donate Donate
Přispět
openwith-github Open With on GitHub
Open With na GitHubu
These strings appear on the right-hand side of about:openwith.
openwith-browserlist.label Choose which items to display:
Vyberte, které položky chcete zobrazit:
openwith-browserlist-auto.tooltip Detected automatically
Automaticky rozpoznáno
openwith-browserlist-show.label Show
Zobrazit
openwith-browserlist-hide.label Hide
Skrýt
openwith-browserlist-edit.label Edit
Upravit
openwith-browserlist-editname.label Name…
Název…
openwith-browserlist-editcommand.label Command…
Příkaz…
openwith-browserlist-editparams.label Arguments…
Argumenty…
openwith-browserlist-editaccesskey.label Menu Access Key…
Přístupový klíč menu…
openwith-browserlist-editshortcut.label Keyboard Shortcut…
Klávesové zkratky…
"Duplicate" is a verb here.
openwith-browserlist-duplicate.label Duplicate
Duplikovat
openwith-browserlist-remove.label Remove
Odstranit
This appears in the about:openwith context menu. "Copy" is a verb.
openwith-context-copykeyname.label Copy identifier
Kopírovat identifikátor
openwith-browserlist-add.label Add…
Přidat…
openwith-browserlist-restoreorder.label Default Order
Výchozí pořadí
These strings appear in the keyboard shortcut dialog. In about:openwith, choose a browser, then Edit, Keyboard Shortcut.
openwith-ctrlkey Control
Ctrl
openwith-cmdkey Command
Cmd
openwith-shiftkey Shift
Shift
openwith-altkey Alt
Alt
openwith-nomodifier Select at least one modifier.
Zatrhněte alespoň jednu možnost.
openwith-comboinuse This key combination appears to be in use.
Tato klávesová zkratka se již používá.
openwith-removecombo Remove Shortcut
Odstranit kl. zkratku

† String that has been changed.