Zoo2 Open With Czech install.rdf

name Open With
Open With
description Quickly test out your web pages in Internet Explorer, Chrome, Safari, or Opera. Open With opens the current page in your other browsers with just one click.
Rychle otestujte vaše webové stránky v Internet Exploreru, Chrome, Safari, nebo Opeře. Open With otevře aktuální stránku ve vaších ostatních prohlížečích jediným kliknutím.

† String that has been changed.