Zoo2 Open With Catalan install.rdf

name Open With
Obre amb
description Quickly test out your web pages in Internet Explorer, Chrome, Safari, or Opera. Open With opens the current page in your other browsers with just one click.
Proveu ràpidament les vostres pàgines web amb l’Internet Explorer, el Chrome, el Safari o l’Opera. Aquesta extensió obre la pàgina actual en altres navegadors amb un clic.

† String that has been changed.