Zoo2 New Tab Tools Latvian newTabTools.properties

newversion New Tab Tools has been updated to version %S. New Tab Tools is free, but your donation is appreciated!
NewTabTools ir atjaunināts uz versiju %S. NewTabTools ir bezmaksas, taču jūsu ziedojums tiks novērtēts!
changelog.label What Changed?
Kas mainījies?
changelog.accesskey C
M
donate.label Donate
Ziedot
donate.accesskey D
Z
toolsmenu.captureThumbnail Capture Page Thumbnail
Tvert lapas sīktēlu
contextmenu.edit Edit this tile
Rediģēt elementu
contextmenu.pin Pin this tile
Piespraust elementu
contextmenu.unpin Unpin this tile
Atspraust elementu
contextmenu.block Remove this tile
Noņemt elementu
contextmenu.optionsWindows New Tab Tools Options
NewTabTools iestatījumi
contextmenu.optionsUnix New Tab Tools Preferences
NewTabTools iestatījumi
tileurl.empty Empty Tile
Tukšs elements

† String that has been changed.