Zoo2 New Tab Tools Catalan newTabTools.properties

newversion New Tab Tools has been updated to version %S. New Tab Tools is free, but your donation is appreciated!
Les Eines de pestanyes noves s’han actualitzat a la versió %S. Aquestes eines són gratuïtes, però agraïm els donatius!
changelog.label What Changed?
Novetats
changelog.accesskey C
N
donate.label Donate
Feu un donatiu
donate.accesskey D
D
toolsmenu.captureThumbnail Capture Page Thumbnail
Capture Page Thumbnail
contextmenu.edit Edit this tile
Edita aquest mosaic
contextmenu.pin Pin this tile
Fixa aquest mosaic
contextmenu.unpin Unpin this tile
Desfixa aquest mosaic
contextmenu.block Remove this tile
Elimina aquest mosaic
contextmenu.optionsWindows New Tab Tools Options
Paràmetres de les Eines de pestanyes noves
contextmenu.optionsUnix New Tab Tools Preferences
Preferències de les Eines de pestanyes noves
tileurl.empty Empty Tile
Mosaic buit

† String that has been changed.